Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΕΤΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ