ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ