Μαχητικό Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο για δημόσια δωρεάν υγεία