Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Χρήστος Βεργίνης