ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο. ΣΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ