ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ