Τραγουδάμε και Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά