Συμβολικός Αποκλεισμός Υπουργείου Οικονομικών 2-Όλοι στην Απεργία 17 Μάη