Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας (13/04/2017)