ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (10/05/2017)