ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Νέες προυποθέσεις Συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής
09/06/2016 - 18:53

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης (νέα Υ.Α. 12/4/2016)
09/06/2016 - 18:44

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
09/06/2016 - 18:31

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ PDF

Pages